Circuite VLSI pentru radiofrecventa PDF Imprimare Email
Vineri, 30 Ianuarie 2009 10:12
Codul disciplinei DS506
Numar credite 8
Specializarea
Radiocomunicaţii digitale
Obiective
Să furnizeze studenţilor la master cunoştinţele necesare privitoare la problematica circuitelor VLSI pentru radiofrecvenţă; Să furnizeze studenţilor la master cunoştinţele necesare privind proiectarea unui circuit pentru radiofrecvenţă la nivel de schemă electrică şi layout în diferite tehnologii; Să furnizeze bagajul de cunoştinţe necesar proiectării şi dezvoltării de echipamente şi sisteme de radiofrecvenţă; Să furnizeze studenţilor la master deprinderile necesare utilizării unor programe de simulare pe calculator (OrCAD şi CADENCE) pentru proiectarea circuitelor VLSI pentru radiofrecvenţă la nivel de schemă electrică (tranzistor) şi layout.
Descriptori Circuite integrate, VLSI, radiofrecvenţă, tehnologie, layout, CMOS, bipolar, cornere, mixere, PLL, VGA, etaj diferenţial, celula Gilbert, purtătoare, modulaţii, MA, MF
Documente
Fişa disciplinei | Programa analitică
Resurse Internet
Pagina cursului | Moodle
Titular
Şef lucrări.dr.ing. Radu Bozomitu (curs, aplicaţii)

Ultima actualizare în Joi, 19 Noiembrie 2009 15:56