Retele de calculatoare de arie larga si securitatea retelelor PDF Imprimare Email
Vineri, 30 Ianuarie 2009 10:12
Codul disciplinei DS503
Numar credite 7
Specializarea
Reţele de comunicaţii
Obiective
Cunoaşterea tehnologiilor si saerviciilor WAN. Cunoasterea politicilor, protocoalelor si a tehnicilor de securitate. Formarea deprinderilor practice pentru interconectarea reţelelor locale şi configurarea ruterelor.
Descriptori Servicii si tehnologii WAN. Securitatea retelelor de calculatoare. Atacuri asupra securitatii retelelor. Protocoale si tehnici de securitate.
Documente
Fişa disciplinei | Programa analitică
Resurse Internet
Pagina cursului | Moodle
Titular
Conf.dr.ing. Luminiţa Scripcariu (curs, aplicaţii)

Ultima actualizare în Joi, 19 Noiembrie 2009 17:08