Baze de date PDF Imprimare Email
Vineri, 30 Ianuarie 2009 10:12
Codul disciplinei DS506
Numar credite 8
Specializarea
Reţele de comunicaţii
Obiective
Sa cunoasca principiile fundamentale şi terminologia specifica bazelor de date; sa cunoasca modelele de baze de date; sa identifice entitati, atribute, relatii; sa proiecteze baze de date relationale; sa realizeze diagrama entitate-relatie; sa aiba abilităţi practice de implementare a bazelor de date folosind limbaje specifice; sa creeze pagini de web pentru accesarea formularelor bazei de date şi interogare; BD din Internet.
Descriptori Proiectarea bazelor de date; Limbajul SQL; Programe si sisteme de gestiune a bazelor de date
Documente
Fişa disciplinei | Programa analitică
Resurse Internet
Pagina cursului | Moodle
Titular
Conf.dr.ing. Luminiţa Scripcariu (curs) | Asist.dr.ing. Daniel Mătăsaru (proiect)

Ultima actualizare în Miercuri, 28 Noiembrie 2012 09:58