Tehnici moderne de proiectare a aplicaţiilor web PDF Imprimare Email
Vineri, 30 Ianuarie 2009 10:12
Codul disciplinei DS603
Numar credite 8
Specializarea
Reţele de comunicaţii
Obiective
Cursul îşi propune sa prezinte tehnici moderne de proiectare ale aplicaţiilor pentru reţea. De exemplu, tehnologiile XML şi Web services pot fi combinate pentru a rezolva mai eficient probleme de web dinamic sau probleme ce apar in aplicatiile de e-business.
Descriptori XML, parsing, DOM, SAX, baze de date, servere, servicii web
Documente
Fişa disciplinei | Programa analitică
Resurse Internet
Pagina cursului | Moodle
Titular
Prof.dr.ing. Irinel Casian Botez (curs) | Şef lucrări dr.ing. Radu Damian (aplicaţii)

Ultima actualizare în Luni, 19 Noiembrie 2012 15:15