Complemente de teoria semnalelor si sistemelor PDF Imprimare Email
Vineri, 30 Ianuarie 2009 10:12
Codul disciplinei DS501 TMPS
Numar credite 6
Specializarea
Tehnici moderne de prelucrare a semnalelor
Obiective
Înţelegerea în profunzime a unor concepte fundamentale din domeniul semnalelor şi sistemelor şi a aplicaţiilor acestora în electronică. Discutarea conexiunilor dintre concepte. Prezentarea unor aplicaţii şi rezultate recente.
Descriptori Relaţii între spaţii de semnale, analiza wavelet, mărimi intensive şi extensive, sisteme hibride şi sisteme inerţiale, CNN, filtrare spaţio-temporală.
Documente
Fişa disciplinei | Programa analitică
Resurse Internet
Pagina cursului | Moodle
Titular
Prof.dr.ing. Liviu Goraş (curs, aplicaţii)

-      !  
       
 
        

 
    & &        
     !           .
             
           &  
     


         
        &        
     !         .
          /  
.
            &    
     ! .
Ultima actualizare în Vineri, 20 Noiembrie 2009 14:22