Filtrare adaptivă PDF Imprimare Email
Marţi, 06 Octombrie 2015 00:00
Codul disciplinei DS508 TMPS
Numar credite 6
Specializarea
Tehnici moderne de prelucrare a semnalelor
Obiective
Cursul urmărește introducerea noțiunilor teoretice fundamentale, a terminologiei și a aplicațiilor uzuale ale algoritmilor de filtrare adaptivă liniară. Sunt prezentate și metode de filtrare adaptivă neliniară, folosind arhitecturi dedicate de rețele neurale artificiale. Gama aplicațiilor include identificarea de sistem, egalizarea canalelor de transmisiuni, predicția seriilor de timp, filtrarea zgomotelor, recunoașterea formelor, biometria. Suportul software este asigurat de către programele Matlab și NeuroSolutions.
Descriptori Filtrare adaptivă liniară, scădere după gradient, LMS, RLS, rețele neurale artificiale, MLP, RBF.
Documente
Fişa disciplinei | Programa analitică
Resurse Internet
Pagina cursului | Moodle
Titular
Prof.dr.ing. Iulian Ciocoiu (curs, aplicaţii)

 

-      !  
       
 
        

 
    & &        
     !           .
             
           &  
     


         
        &        
     !         .
          /  
.
            &    
     ! .
Ultima actualizare în Luni, 26 Octombrie 2015 18:15