Verificarea functionala a circuitelor integrate digitale PDF Imprimare Email
Vineri, 30 Ianuarie 2009 10:12
Codul disciplinei DS602 TMPS
Numar credite 6
Specializarea
Tehnici moderne de prelucrare a semnalelor
Obiective
Asimilarea notiunilor specifice verificarii functionala a circuitelor integrate digitale: monitor, checker, transactor, generator, BFM, DUT. Asimilarea modalitatilor de interfatare cu un simulator. Asimilarea unui limbaj de verificare modern (System Verilog). Evaluarea metricilor pentru masura gradului de verificare (coverage). PSL, OVA, dezvoltare pentru verificare. Lucrul cu un repositor pentru proiecte in echipa, moduri de urmarire a bug-urilor.
Descriptori Verificare functionala, System Verilog, verificare condusa de acoperire (coverage driven), metodologia verificarii, sisteme de dezvoltare si evaluare pentru lucrul in echipa
Documente
Fişa disciplinei | Programa analitică
Resurse Internet
Pagina cursului | Moodle
Titular
Şef lucrări dr.ing. Tiberiu Teodorescu (curs, aplicaţii)

-      !  
       
 
        

 
    & &        
     !           .
             
           &  
     


         
        &        
     !         .
          /  
.
            &    
     ! .
Ultima actualizare în Vineri, 20 Noiembrie 2009 15:22