Tehnologii microelectronice PDF Imprimare Email
Vineri, 30 Ianuarie 2009 10:12
Codul disciplinei DS603 TMPS
Numar credite 6
Specializarea
Tehnici moderne de prelucrare a semnalelor
Obiective
Familiarizarea cu operatiile tehnologice de bază implicate în realizarea circuitelor integrate in diverse tehnologii. Proiectarea si verificarea circuitelor integrate pentru realizarea intr-o tehnologie specifica. Realizarea conexiunilor între caracteristicile proceselor tehnologice si performantele dispozitivelor si circuitelor realizate.
Descriptori Tehnologii microelectronice, tehnologii bipolare si MOS, dispozitive pasive si active în tehnologii bipolare si MOS
Documente
Fişa disciplinei | Programa analitică
Resurse Internet
Pagina cursului | Moodle
Titular
Şef lucrări dr.ing. Romeo Ghinea (curs, aplicaţii)

-      !  
       
 
        

 
    & &        
     !           .
             
           &  
     


         
        &        
     !         .
          /  
.
            &    
     ! .
Ultima actualizare în Vineri, 20 Noiembrie 2009 15:30