Home Organizare Departamente
Electronică aplicată și sisteme inteligente PDF Imprimare Email
Vineri, 30 Ianuarie 2009 10:12

ELECTRONICĂ APLICATĂ ȘI SISTEME INTELIGENTE

 

Nume Grad didactic Cursuri predate / Aplicaţii
H.N. Teodorescu
Profesor dr.ing., m.c.
Electronică si informatică medicală
Micropocesoare si microcontrolere
Fundamentele inteligenței artificiale

Arhitecturi hard și soft, comunicații și tehnici de comandã cu microcontrolere
Doru-Florin Chiper Profesor dr.ing.
Introducere în calculatoare
Bazele sistemelor de achiziţie a datelor
Dan-Marius Dobrea Profesor dr.ing. Echipamente periferice şi interfaţare om-calculator
Peripheral equipment and human computer interface
Sisteme embedded inteligente | Intelligent embedded systems
Internetul tuturor lucrurilor | Internet of things
Liliana Vornicu
Conferenţiar dr.ing.
Introducere în electronică
Senzori şi traductoare electronice
Adrian Brezulianu
Conferenţiar dr.ing.
Reţele de calculatoare şi sisteme distribuite
Inteligenţă computaţională integrată
Procesarea semnalelor biomedicale și procesări neuronale
Nicolae Lucanu
Conferențiar dr.ing.
Tehnica microundelor
Compatibilitate electromagnetica in convertoare de putere
Tehnici PWM pentrru convertoare de putere
Marius Zbancioc Conferențiar dr.ing. Electronică şi informatică medicală (laborator)
Microprocesoare şi microcontrolere (laborator)
Fundamentele inteligenţei artificiale (laborator)
Arhitecturi hard şi soft, comunicaţii şi tehnici de comandă cu microcontrolere (laborator)
Inteligenţă computaţională integrată (laborator)
Ovidiu Ursaru
Conferențiar dr.ing.
Electronică industrială 2
Irinel Pletea
Conferențiar dr.ing.
Electroacustică
Convertoare pentru surse de energie regenerabilă
Cristian Aghion
Conferențiar dr.ing.
Aparate electronice de măsură şi control
Electronică pentru automobile

Compatibilitate electromagnetică în electronica de putere
Electronică de putere (laborator)
Electronică industrială 2 (laborator)
Dan-Dorin Cepăreanu Şef lucrări dr.ing. Sisteme audio-video digitale
Aparate de înregistrare şi redare a informaţiei
Constantin Barabașa Șef lucrări dr.ing. Grafică pe calculator
Roxana Amăriuței Șef lucrări dr.ing.Ultima actualizare în Miercuri, 30 Ianuarie 2019 14:55