Circuite integrate pentru prelucrarea semnalelor PDF Imprimare Email
Vineri, 30 Ianuarie 2009 10:12
Codul disciplinei DIS305M
Numar credite 6
Specializarea
Microelectronica, optoelectronica si nanotehnologii
Obiective
Descrierea rolului si a variantelor de implementare a blocurilor componente ale unui sistem de preluicrare numerica de semnal. Prezentarea tehnicilor de sinteza, realizare si implementare a filtrelor FIR si IIR. Evidentierea posibilitatilor de utilizare a Seriei Fourier Discrete in implementarea algoritmilor de filtrare liniara. Aspecte de ordin practic in implementarea algoritmilor DSP: efectul cuantizarii, tehnici pipeline, retiming. Prezentarea unor clase de algoritmi DSP: filtrare adaptiva, tehnici multirezolutie, metode de compresie.
Descriptori Filtre FIR/IIR, FFT, pipeline, retiming, algoritmul LMS, interpolare/decimare
Documente
Fisa disciplinei | Programa analitica
Resurse Internet
Pagina cursului | Moodle
Titular
Prof.dr.ing. Iulian Ciocoiu (curs) | Asist.ing. Paul Ungureanu (laborator)

Ultima actualizare în Marţi, 12 Octombrie 2010 08:56