Dispozitive și circuite de microunde PDF Imprimare Email
Vineri, 30 Ianuarie 2009 10:12
Codul disciplinei DOS415T
Numar credite 5
Specializarea
Tehnologii și sisteme de telecomunicații
Obiective
Familiarizarea studenţilor cu principiile proiectării în domeniul microundelor: parametri de circuit specifici microundelor, circuite liniare cu constante distribuite, filtre, circuite de adaptare, amplificatoare, oscilatoare, mixere.
Descriptori Parametrii de repartiţie, circuite cu constante distribuite, adaptarea de impedanţă, cuploare direcţionale, divizoare de putere, filtre, amplificatoare, oscilatoare, mixere.
Documente
Fişa disciplinei | Programa analitică
Resurse Internet
Pagina cursului | Moodle
Titular
Prof.dr.ing. Irinel Casian Botez (curs, aplicații)

Ultima actualizare în Miercuri, 14 Noiembrie 2012 16:24