Optoelectronică: structuri, tehnologii, circuite PDF Imprimare Email
Vineri, 30 Ianuarie 2009 10:12
Codul disciplinei DS405M
Numar credite 4
Specializarea
Microelectronică, optoelectronică și nanotehnologii
Obiective
Studenţii obţin cunoştinţele de bază in domeniul optoelectronicii: fibre şi cabluri optice, fotoemiţătoare (dioda electroluminiscentă, dioda LASER), fotodetectoare (dioda PIN, dioda cu avalanşă), realizarea circuitelor integrate pentru comunicaţii optice (amplificatoare transimpedanţă, driver-e de diode LASER), noţiuni de proiectare a unei legături pe fibra optică.
Descriptori Electromagnetism, polarizarea şi optica cristalelor, rezonanţa optică, optică fotonică, fibre optice, fotoemiţatoare, fotodetectoare, electro-optică, optică neliniară, acusto-optică.
Documente
Fisa disciplinei | Programa analitica
Resurse Internet
Pagina cursului | Moodle
Titular
Şef lucrări.dr.ing. Radu Florin Damian (curs) | Asist.ing. Daniel Mătăsaru (laborator)

Ultima actualizare în Luni, 19 Noiembrie 2012 15:12