Home Cercetare
Cercetare PDF Imprimare Email
Scris de Administrator   
Marţi, 03 Februarie 2009 13:43
Activitatea de cercetare se desfăşoară cu precădere în cadrul programelor naţionale finanţate de către Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării (CEEX, PNCDI), prin Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior (CNCSIS), precum şi prin programe internaţionale finanţate de către Comisia Europeană sau Banca Mondială. Dintre domeniile de interes avute în vedere menţionăm: procesarea de semnal folosind circuite şi sisteme neliniare, tehnologii şi sisteme inteligente, aplicaţii biometrice, interacţiune om-maşină, procesarea semnalelor biomedicale, proiectarea filtrelor analogice comandate de înaltă frecvenţă, modelarea elementelor de circuit şi a structurilor de circuit integrate, proiectarea circuitelor VLSI de radiofrecvenţă, surse şi sisteme de alimentare de rezervă, convertoare de putere de mare randament.
Facilităţile disponibile includ numeroase reţele locale de calculatoare cu acces la Internet, sisteme de achiziţie şi distribuţie de date, echipamente de măsură performante pentru semnale de joasă şi înaltă frecvenţă, precum şi o bogată colecţie bibliografică.

Ultima actualizare în Marţi, 28 Iulie 2009 15:31