SUNETELE LIMBII ROMÂNE
 
 SRoL Sitemap


 Prima pagină

 Fonetica limbii române

 Arhiva sunetelor

   Vocale
      Vocale în cuvinte izolate
   Consoane
   Diftongi
   Fraze
      Prozodie standard
      Voci emoţionale
      Voce umană-voce sintetică
      Particularităţi lingvistice

 Voci dialectale

   Colaborare - Prof. D. Scheianu
   RoToBi System (în engleză)

 Protocoale

 Instrumente de analiză

 Referinţe

 Legături utile


 
Dacă aţi accesat accidental această pagină, fără a citi şi a consimţi deplin cu Notificările Legale de Copyright, vă rugăm să le citiţi aici.
Lista lucrărilor/prezentărilor referitoare la sit

  2016
 • M. Feraru, M. Zbancioc, M. Fira, "A new emotional corpus for the Romanian Language", 13th International Conference on Development and Application Systems, DAS 2016, May 19-21, Suceava, Romania

  2015
 • M. Feraru, M. Zbancioc, "Comparative Analysis between SROL - Romanian Database and Emo - German Database", Proc of 12-th International Symposium on Signals, Circuits and Systems – ISSCS 2015, Jul. 09-10, Iaşi, România
 • M. Zbancioc, M. Feraru, "A Study about the Automatic Recognition of the Anxiety Emotional State using Emo-DB", The 5th IEEE International Conference on E-Health and Bioengineering - EHB 2015, November 19-21, Iaşi, Romania
 • I. Păvăloi, E. Muscă, "Experimental Study in Development of Speech Corpus for Emotion Recognition with Data Validation", ISSCS 2015, Jul. 09-10, Iaşi, Romania
 • I. Păvăloi, E. Muscă, "Experimental Study în Emotion Recognition using Prosodic Features", The 5th IEEE International Conference on E-Health and Bioengineering - EHB 2015, November 19-21, Iaşi, Romania

  2014
 • M. Zbancioc, M. Feraru, "Using the Lyapunov Exponent from Cepstral Coefficients for Automatic Emotion Recognition", Proceedings of 8th IEEE International Conference on Electrical and Power Engineering - EPE 2014, 16-17 octombrie, Iaşi, ISSN: 978-1-4799-5848-1
 • M. Zbancioc, M. Feraru, "Integrated System for Prosodic Features Detection from Speech", Proceedings of 8th IEEE International Conference on Electrical and Power Engineering - EPE 2014, 16-17 octombrie, Iaşi, ISSN: 978-1-4799-5848-1
 • M. Feraru, M. Zbancioc, "Emotion Recognition using Lyapunov Exponent of the Mel-Frequency Energy Bands", ECAI 2014 - International Conference 6th Edition Electronics, Computers and Artificial Intelligence, Bucureşti, 23-25 octombrie, ISBN 1843-2115
 • M. Zbancioc, M. Feraru, "Optimized Segmentation Method of Vocal Signal with Predictive Neural Network", ECAI 2014 - International Conference 6th Edition Electronics, Computers and Artificial Intelligence, Bucureşti, 23-25 octombrie, ISBN 1843-2115

 • 2013
 • M. Feraru, M. Zbancioc, "Emotion Recognition in Romanian Language using LPC Features", The 4th IEEE Int. Conference on E-Health and Bioengineering - EHB 2013, Grigore T. Popa University of Medicine and Pharmacy, Iasi, Romania, November 21-23, 2013, 978-1-4799-2373-1/13/$31.00 ©2013 IEEE
 • M. Zbancioc, M. Feraru, "A Study about MFCC Relevance in Emotion Classification for SROL Database", Proceedings of 4th International Symposium on Electrical and Electronics Engineering, ISEEE 2013, October, 11-13, 2013. Galati, Romania, USB, ISBN 978-1-4799-2441-7, IEEE Catalog Number CFP1393K-USB
 • M. Zbancioc, M. Feraru, "The automatic segmentation of the vocal signal using predictive neural network", International Symposium on Signals, Circuits, and Systems - ISSCS 2013, 11-12.07.2013, Iasi
 • M. Feraru, M. Zbancioc, "Speech Emotion Recognition for SROL Database using Weighted KNN algorithm", International Conference on Electronics, Computers and Artificial Intelligence (ECAI2013), June 27-29, 2013, ISBN: 978-1-4673-4935-2, 10.1109/ECAI.2013.6636198 ©2013 IEEE

 • 2012
 • M. Zbancioc, M. Feraru, "Emotion Recognition of the SROL Romanian Database using Fuzzy KNN Algorithm", International Symposium on Electronics and Telecommunications ISETC 2012 Tenth Edition, Timişoara, November 15-16, ISBN: 978-1-4673-1177-9, pp. 347-350,
 • M. Zbancioc, M. Feraru, "The Analysis of the FCM and WKNN Algorithms Performance for the Emotional Corpus SROL", Advances in Electrical and Computer Engineering, Vol. 12, Issue 3, 2012, pp. 33-38, ISSN: 1582-7445
 • A.S. Hulea, H.-N. L. Teodorescu, "Using quartiles of F1 in the identification of variants of /v/ in Romanian and French", 16th International Conference on System Theory, Control and Computing, Joint Conference SINTES 16, SACCS 12, SIMSIS 16, 12 - 14 octombrie, Sinaia, Romania
 • A. Untu (Hulea), H.-N. L. Teodorescu, Claude Duvanaud, "Correlations between the Patterns in Romanian and French /V/ Fricative Pronunciations and the Dentition State", 20th European Signal Processing Conference (EUSIPCO 2012) Bucharest, Romania, 27-31 august, 2012. © EURASIP, 2012 - ISSN 2076-1465 pp. 1718-1722
 • M. Zbancioc, M. Feraru, "A study on classification for the vowel signal according with emotional state based on recurent fuzzy c-means algorithm", Proceedings of the 4th International Conference "Telecommunications, Electronics and Informatics", Chisinau, Republica Moldova, 17-20 mai, 2012

 • 2011
 • I. Păvăloi, M. Feraru, "Methodological aspects for a study of /a/ vowel in the Romanian language", The 4th IEEE Int. Conference on E-Health and Bioengineering - EHB 2011, Grigore T. Popa University of Medicine and Pharmacy, Iaşi, Romania, November 24-26, 2011, 978-1-4577-0292-1, INSPEC Accession Number: 12542496
 • H.N. Teodorescu, M. Zbancioc, M. Feraru, "The analysis of the vowel triangle variation for Romanian language depending on emotional states", Int. Conf. on Signals, Circuits and Systems - ISSCS Conference, Iasi, Romania 30June-1Jul.2011, ISBN 978-1-4577-0201-3, pp. 331-334,
 • H.-N. Teodorescu, M. Zbancioc, M. Feraru, "Statistical characteristics of the formants of the Romanian vowels in emotional states", International Conference on Speech Technology and Human-Computer Dialogue SPeD 2011, May 18-21, Brasov, Romania, ISBN 978-1-4577-0439-0, pp. 13-22, publicaţie IEEE
 • M. Zbancioc, M. Feraru "Instrument de extragere de parametri statistici din fişiere de sunete cu încărcătură emoţională pentru limba română - IIT-EMOTIS", PRO INVENT 2011, Cluj, România

 • 2010
 • I. Păvăloi, H.-N. Teodorescu, M. Feraru, "Methodology and the Instrument for Statistic Analysis of the Romanian Language for a Population Selection", ECIT 2010, 7-9 octombrie, Iaşi, 2010, ISSN: 2069-038X, ISBN: 9772069038003
 • H.-N. Teodorescu, "Voice Analysis in dentistry", Journal of Romanian Medical Dentistry, Vol 14, Issue 3, iulie/septembrie 2010, pag. 171-186, ISSN: 2066-6063
 • H.-N. Teodorescu, "Metodologie pentru constituirea şi analiza unui corpus adnotat de semnale vocale - cazul SROL", ConsILR 2010, Bucureşti, 6-7 mai, Editori: Adrian Iftene, Horia-Nicolai Teodorescu, Dan Cristea, Dan Tufiş, Editura Univesităţii "Al. I. Cuza" Iaş, ISSN: 1843-911X, pp. 13-22
 • M. Zbancioc, H.-N. Teodorescu, M. Feraru, "Tehnici de identificare a zonelor vocalice în secvenţe rostite în limba română", ConsILR 2010, Bucureşti, 6-7 mai, Editori: Adrian Iftene, Horia-Nicolai Teodorescu, Dan Cristea, Dan Tufiş, Editura Univesităţii "Al. I. Cuza" Iaş, ISSN: 1843-911X, pp. 23-34
 • H.-N. Teodorescu, I. Păvăloi, M. Feraru, "Aspecte metodologice de organizare a datelor şi de analiză statistică a vocilor emoţionale", ConsILR 2010, Bucureşti, 6-7 mai, Editori: Adrian Iftene, Horia-Nicolai Teodorescu, Dan Cristea, Dan Tufiş, Editura Univesităţii "Al. I. Cuza" Iaş, ISSN: 1843-911X, pp. 35-44
 • H.-N. Teodorescu, A. Untu, "Corpus pentru gnatofonie: protocol, metodologie, adnotare", ConsILR 2010, Bucureşti, 6-7 mai, Editori: Adrian Iftene, Horia-Nicolai Teodorescu, Dan Cristea, Dan Tufiş, Editura Univesităţii "Al. I. Cuza" Iaş, ISSN: 1843-911X, pp. 13-22
 • H.-N. Teodorescu, I. Păvăloi, M. Zbancioc, M. Feraru, L. Pistol, "Instrumente pentru analiza limbii vorbite - AnaLiV", Inventica 2010, 9-11 iunie, 2010, Iaşi, România poster
 • S.M. Feraru, H.-N. Teodorescu, M.D. Zbancioc, "SRoL - Web-based Resources for Languages and Language Technology e-Learning", International Journal of Computers, Communications & Control, ISSN 1841-9836, E-ISSN 1841-9844, Vol. V (2010), No. 3, pp. 280-290 - ISI impact factor=0.373, immediacy index= 0.205

 • 2009
 • L. Pistol, H.-N. Teodorescu, "A note on testing the recognition of emotional states and tones in speech", Memoriile Secţiilor ştiinţifice (Memoirs of the Scientific Sections), Series IV, Tome XXXII, Publishing House of the Romanian Academy, ISSN 1224-1407
 • M. Feraru, H.-N. Teodorescu, "SRoL - Web-based Resources and Tools used for Language and Language Technology e-Learning, Virtual Learning - Virtual Reality", Proceedings of the 4th International Conference on Virtual Learning, ICVL 2009, Bucharest University Press, ISSN: 1844-8933, Section Models & Methodologies, pp. 119-127
 • M. Feraru, I. Păvăloi, "The Emotional Prosody in Romanian Spoken Language", International Conference on e-Health and Bioengineering, EHB, Constanţa, România, 22-26 septembrie 2009, volumul "Advancements of Medical Bioengineering and Informatics", Editura UMF "Gr.T. Popa" Iaşi, pp. 247-250, 2009, ISSN 2066-7590
 • M. Feraru, H.-N. Teodorescu, "Classification of the Emotional States in Speech using the SRoL Database - Preliminary Results", ECAI 2009, 3-5 iulie, 2009, Piteşti
 • H.-N. Teodorescu, L. Pistol, "Emotional States Recognition in Speech in Romanian - Differences between Male and Female Speakers", ECAI 2009, 3-5 iulie, 2009, Piteşti
 • L. Pistol, H.-N. Teodorescu "A Web Tool for Testing the Recognition of Emotional States and Tones in Speech", SpeD 2009, 18-21 iunie, 2009, Constanţa, România poster
 • H.-N. Teodorescu, M. Feraru M., M.D. Zbancioc, "Assesing the Quality of Voice Synthesizers", Burileanu C., Teodorescu H.N. (Eds.) Advances in Spoken Language Technology, The Publishing House of the Romanian Academy, Bucharest, România, 2009, ISBN 978-973-27-1808-7, pp. 53-66 prezentare (în volum la Editura Academiei şi simultan în volum IEEE Proceedings, precum şi publicaţie IEEE http://ieeexplore.ieee.org/xpl/RecentCon.jsp?punumber=5129254)
 • H.-N. Teodorescu, M. Zbancioc, M. Feraru, D. Trandabăţ, R. Luca, L. Pistol, "Sounds database archive - annotation and documentated recordings for romanian spoken language", Inventica 2009, 4-6 iunie, 2009, Iaşi, România poster

 • 2008
 • H.-N. Teodorescu, D. Trandabăţ, "The Prosody of the Double-Subject Sentences in Romanian", Revue Roumaine de Linguistique nr. 4, ISSN: 0035-3957, 2008, abstract
 • H.-N. Teodorescu, M. Feraru, "De ce nu place vocea sintetizată - Câteva elemente de comparaţie cu vocea umană", Trandabăţ, Cristea, Tufiş (eds.), ConsILR 2008 - Resurse lingvistice şi instrumente pentru prelucrarea limbii române, Editura Universităţii "Al. I. Cuza", 19-21 noiembrie, 2008, ISSN:1843-911X, pp. 21-30, Iaşi, România prezentare
 • H.-N. Teodorescu, M. Feraru, "Classification in Gnathophonics - Preliminary Results", The Second International Symposium on Electrical and Electronics Engineering, ISEEE 2008, 12-13 septembrie 2008, Galaţi, România, Galaţi , University Press, pp. 525-530, ISBN 1842-8046 prezentare
 • H.-N. Teodorescu, M. Feraru, "The Emotional Speech Section of the Romanian Spoken Language Archive", 5th European Conference on Intelligent Systems and Technologies, ECIT2008, 10-12 iulie 2008, Iaşi, România, ISBN 978-973-730-497-1 prezentare
 • M. Feraru, H.-N. Teodorescu, "Speech Corpus for the Romanian Language: the Emotional Speech Section", Inventica 2008, Ed. Performantica, ISBN: 978-973-730-491-9, pp. 261-273, 21-24 mai 2008, Iaşi, România

 • 2007
 • M. Feraru, O. Voronenau, "Knowledge based system used for identification and recognition the emotions", SACCS, 16-18 noiembrie 2007, Iaşi, România
 • H.-N. Teodorescu, M. Feraru, "Micro-corpus de sunete gnatosonice şi gnatofonice", Pistol, Cristea, Tufiş (Eds.) Resurse lingvistice şi instrumente pentru prelucrarea limbii române. Editura Universităţii "Al. I. Cuza" Iaşi, pp. 21-30, ISBN 978-973-703-297-3
 • H.-N. Teodorescu, M. Feraru, "Analyzing emotions in spoken Romanian", Proc. Romanian Academy, Series A, Volum 8, Nr. 2/2007, pp. 161-168
 • H.-N. Teodorescu, D. Trandabăţ, M. Feraru, M. Zbancioc, R. Luca, "A Corpus of the Sounds in the Romanian Spoken Language for Language related Education", Proceedings of the 1st International Conference on Human and Material Resources in Foreign Language Learnin - HMRFLL, Murcia, Spania, 2006, ISBN 13: 9781847181565, pp. 73-89, Carlos Periñán Pascual (Editor) Revisiting Language Learning Resources (http://www.c-s-p.org), Cambridge Scholars Publishing (CSP), UK, ISBN 1-84718-156-2, 2007 prezentare
 • H.-N. Teodorescu, M. Feraru, "A study on Speech with Manifest Emotions", International Conference on Text, Speech and Dialogue, ISBN-10 3-540-74627-7 Springer Berlin Heidelberg New York, pp 254-262, Cehia, 2007 prezentare
 • H.-N. Teodorescu, M. Feraru, D. Trandabăţ, "Studies on the prosody of the romanian language: the emotional prosody and the prosody of double-subject sentences", SpeD 2007, 10-12 mai, ISBN 978-973-27-1516-1, pp 171-182, Iaşi, România prezentare
 • H.-N Teodorescu, M. Feraru, "New data on the characterization of emotional speech", SpeD2007 - 4th Conference on Speech Technology and Human Dialogue, Iaşi, România, 10-12 mai, 2007 poster

 • 2006
 • H.-N. Teodorescu, M. Feraru, D. Trandabăţ, M. Zbancioc, "Limba română vorbită", Atelierul de Resurse lingvistice şi instrumente pentru prelucrarea limbii române, ConsILR-06, 3-4 noiembrie 2006, pp. 3-7, ISBN: 978-973-703-208-9, Ed. Universităţii "Al. I. Cuza" Iaşi, România prezentare
 • H.-N. Teodorescu, M. Zbancioc, E. Mihăilescu, "Speech Technology and Bio-Medical Engineering Teaching Based on the Web-A new Tool and Case Study", International Conference on Interactive Computed Aided Learning, ICL 2006, 27-29 septembrie, Villach, Austria
 • M. Feraru, D. Trandabăţ, "The Emotional Annotation of a Corpus for the Romanian Spoken Language", Proceedings of the International Conference on Intelligent Technologies, ECIT 2006, 21-23 septembrie, Iaşi, România prezentare
 • M. Zbancioc, "Tools for the Archive of the Romanian Language Sounds Project", 4th European Conference on Intelligent Systems and Technologies, ECIT 2006, 21-23 septembrie, Iaşi, România
 • M. Feraru, D. Trandabăţ, "Towards the Emotional Annotation of a Corpus for Romanian Spoken Language", Zilele Academiei Ieşene, ISBN 978-973-730-244-1, 8 -10 septembrie 2006, Iaşi, România prezentare
 • H.-N. Teodorescu, M. Feraru, D. Trandabăţ, "Nonlinear Assessment of the Professional Voice Pleasantness", Proceedings of the 18th international EURASIP conference "BIOSIGNAL 2006", ISBN 80-214-3152-0, pp. 63-66, Brno, Cehia, 2006 prezentare
 • H.-N. Teodorescu, "Accelerometric Measurements during Speech for Automatic Speech Segmentation and for Professional Voice Education", August 4, 2006 prezentare

 • 2005
 • H.-N. Teodorescu, R. Ganea, M. Feraru, A. Burlui, "Assement of Voice quality based on nonlinear dynamic analysis", Proceedings of The 15th International Conference on Control Systems and Computer Science, 25-27 mai,2005, Bucureşi, România, pp. 536-542, ISBN 973-8449-89-8
 • H.-N. Teodorescu, M. Feraru, "The statistics of nonlinear parameters for the normal and emotional voice", prezentare orală la ECAI 2005 - The 1st International Conference on Electronics, Computers and Artificial Intelligence, 1-2 iulie, Piteşti, România
Înapoi
   
Această pagină a fost modificată ultima oară de H.-N. Teodorescu şi M. Feraru la data de
Copyright©2006 - SRoL