Home Studii Cursuri
Limbaje de descriere hardware PDF Imprimare Email
Vineri, 30 Ianuarie 2009 10:12
Codul disciplinei DIS311M
Numar credite 5
Specializarea
Microelectronica, optoelectronica si nanotehnologii
Obiective
Insusirea elementelor de sintaxă si a principiilor limbajului VHDL pentru modelarea, simularea si sinteza sistemelor digitale. Însusirea elementelor de sintaxă si a principiilor limbajelor de descriere hardware pentru modelarea si simularea sistemelor mixte analog-digitale. Insusirea metodelor si algoritmilor specifici simulatoarelor pentru simularea in domeniul timp a circuitelor electronice analogice, digitale si mixte.
Descriptori Limbaje de descriere hardware, VHDL, VHDL-AMS, modelare si simulare digitală, modelare si simulare mixtă, sinteza de circuite logice, FPGA, reprezentare hibridă, analiza în domeniul timp, algoritmi de simulare în domeniul timp.
Documente
Fisa disciplinei | Programa analitica
Resurse Internet
Pagina cursului | Moodle
Titular
Conf.dr.ing. Dănuţ Burdia (curs, laborator)

Ultima actualizare în Miercuri, 16 Septembrie 2009 14:37