Home Studii Cursuri
Comunicatii mobile PDF Imprimare Email
Vineri, 30 Ianuarie 2009 10:12
Codul disciplinei DIS402T
Numar credite 5
Specializarea
Tehnici şi sisteme de telecomunicaţii
Obiective
Insuşirea de către studenţi a aspectelor importante privind principiile de organizare a reţelelor de comunicaţii, structura protocoalelor de comunicaţii, standardele reprezentative şi proiectarea reţeleor de comunicaţii mobile.
Descriptori Conceptul celular; Caracterizarea canalului radiomobil; Tehnici de acces multiplu; Alocarea resurselor de comunicaţii; Standarde de comunicaţii mobile: GSM, DECT, GPRS, EDGE, UMTS, cdmaOne, cdma2000.
Documente
Fisa disciplinei | Programa analitica
Resurse Internet
Pagina cursului | Moodle
Titular
Prof.dr.ing. Ion Bogdan (curs, laborator)

Ultima actualizare în Miercuri, 16 Septembrie 2009 15:01