Circuite si sisteme neliniare PDF Imprimare Email
Vineri, 30 Ianuarie 2009 10:12
Codul disciplinei DS503 TMPS
Numar credite 6
Specializarea
Tehnici moderne de prelucrare a semnalelor
Obiective
Fomarea modului de înţelegere a dinamicii circuitelor neliniare în spaţiul stărilor; prezentarea teoretică si aplicativă a tipurilor de comportări dinamice; identificarea modului de aplicare a dinamicii neliniare la prelucrarea semnalelor.
Descriptori Ecuaţii de stare pentru circuite neliniare; Comportări dinamice: puncte de echilibru, cicluri limită, tor si haos; Oscilatoare neliniare; Sisteme de tip gradient pentru filtrare adaptivă; Metode neliniare de modulaţie; Comunicaţii cu spectru extins bazate pe sisteme haotice.
Documente
Fişa disciplinei | Programa analitică
Resurse Internet
Pagina cursului | Moodle
Titular
Prof.dr.ing. Victor Grigoraş (curs, aplicaţii)

-      !  
       
 
        

 
    & &        
     !           .
             
           &  
     


         
        &        
     !         .
          /  
.
            &    
     ! .
Ultima actualizare în Luni, 01 Februarie 2010 09:12