Comunicații optice PDF Imprimare Email
Vineri, 30 Ianuarie 2009 10:12
Codul disciplinei DOS413T
Numar credite 4
Specializarea
Tehnologii și sisteme de telecomunicații
Obiective
Scopul cursului este de a transmite cunoştinţele de baza in domeniul comunicaţiilor optice: fibre si cabluri optice, dispozitive optice pasive (cuploare, comutatoare, modulatoare, izolatoare, cuploare direcţionale), fotoemiţătoare (dioda electroluminiscentă, dioda LASER), fotodetectoeare (dioda PIN, dioda cu avalanşă), proiectarea unei legături pe fibră optică, amplificatoare optice, reţele de comunicaţii pe fibră optică.
Descriptori Electromagnetism, polarizare şi cristale optice, rezonatoare optice, optica fotonică, fotoni şi atomi, fibre optice, fotoemiţătoare, fotodetectoare, comutatoare şi cuploare optice, comunicaţii pe fibra optică, amplificatoare optice, reţele optice.
Documente
Fişa disciplinei | Programa analitică
Resurse Internet
Pagina cursului | Moodle
Titular
Prof.dr.ing. Irinel Casian Botez (curs) | Asist.dr.ing. Daniel Mătăsaru (laborator)

Ultima actualizare în Miercuri, 28 Noiembrie 2012 09:57