Home Studenti Centru de consiliere
Centru de consiliere PDF Imprimare Email
Joi, 09 Martie 2017 12:02

În acord cu Planul Strategic al Universității Tehnice ,,Gheorghe Asachi" din Iași pentru legislatura 2016 - 2020, s-a înființat Centrul de Consiliere - TUIASI - Counseling Center (CC- TUIASI), prin finanțarea obținută în cadrul proiectului de dezvoltare instituțională ,,Student la Universitatea Tehnică Iași - SUNT", CNFIS-FDI-2016-0049, coordonat de Prorectoratul Relația cu Studenții, în domeniul ,,Creșterea echității sociale, in vederea incluziunii sociale și sporirea accesului la învățământul superior (inclusiv consilierea și orientarea in carieră)".
Centrul de Consiliere - TUIASI - Counseling Center face parte din structura Universității Tehnice ,,Gheorghe Asachi" din lași și își desfășoară activitatea în conformitate cu Hotărârea de Senat nr. 316122 septembrie 2016, Carta Universității și cu prevederile regulamentului propriu.
Centrul de Consiliere - TUIASI - Counseling Center vizează consilierea educațională, vocațională, psihologică, de practică, formare, integrare, cercetare.

 

Ultima actualizare în Joi, 09 Martie 2017 12:10