SUNETELE LIMBII ROMÂNE
 
 SRoL Sitemap


 Prima pagină

 Fonetica limbii române

 Arhiva sunetelor

   Vocale
   Consoane
   Diftongi
   Fraze
      Prozodie standard
      Voci emoţionale
      Voce umană-voce sintetică
      Particularităţi lingvistice

 Voci dialectale

   Colaborare - Prof. D. Scheianu
   RoToBi System (în engleză)

 Protocoale

 Instrumente de analiză

 Referinţe

 Legături utile


 
Dacă aţi accesat accidental această pagină, fără a citi şi a consimţi deplin cu Notificările Legale de Copyright, vă rugăm să le citiţi aici.
Lucrări referitoare la limba română vorbită

Lista este realizată prin bunăvoinţa autorilor lucrărilor care, la solicitarea noastră, ne-au trimis articolele domniilor lor. Solicităm pe această cale tuturor autorilor de lucrări privitoare la limba română vorbită să ne trimită lista lucrărilor pe adresa (dublă) hteodor@etc.tuiasi.ro, mferaru@etc.tuiasi.ro.
 • Almeñara Julio Cabero, Joao Correira de Freitas, Vito Carioca, Giurgiu Mircea, "Flexibilizaçao dos Espaços Educativos", Proc of EVOLUTIC 2003, Primero Encontro Iberico de Tecnologias da Informaçao "Practica com Tecnologia em Ambiente Educativo", Beja, Portugal, 27-28 January 2003, on CD ISBN 972-95970-1-4
 • Andrei, Stefan: "A Morphological Analyzer for Romanian Language", The First Summer School in Natural Language Processing under the honorary sponsorship of Association for Computation Linguistic and European Foundation for Logic, Language and Information (Eurolan'93), Iaşi, România, July 19-29, 1993
 • Andrei, Stefan: "Morphological models. Applications to the Romanian language", BSc. Thesis, "Al. I. Cuza" University of Iaşi, Faculty of Computer Science, Iaşi, România, 1994
 • Apopei V., Jitcă D., Grigoraş F., Teodorescu H.N., "Naturalness in Speech Synthesis by Fuzzy Control of the Glotal Parameters", Izzuka, CD-ROM Proceedings, 2000
 • Apopei V., Jitcă D., "Romanian Intonational Annotation Based on Tone Sequence Model", SASM, May 5-7, Iaşi, România, 2005
 • Apopei, V., Jitcă, D., Grigoraş, F.: "Modeling Formantic Transitions in Klatt Speech Synthesizer", Proceedings ECIT-2004 Conference, p. 137-148, Iaşi, România
 • Apopei, V., Jitcă, D., Grigoraş, F.: "Folosirea trăsăturilor acustice în segmentarea semnalului vocal. Metode de segmentare", SIA-2004, 24-25 Septembrie, 2004, Iaşi, Zilele academice ieşene
 • Apopei, Vasile, Jitcă, Doina, Teodorescu, H.N., "Implementation of stress and emotion rendering rules in synthesized speech", The 3rd Conference on Speech Technology and Human-Computer Dialogue "SpeD 2005", Cluj-Napoca, May 13-14, 2005. C. Burileanu (Coordinator), Trends in Speech Technology, Ed. Academiei Române, Buc. 2005, ISBN 973-27-1178-7, pp. 67-72
 • Avram, Andrei: "A. Philippide despre textele istroromâne publicate de I. Popovici. Fonetică şi Dialectologie XX-XXI", 2001-2002, p. 195
 • Barbu, T., Costin, M.: "Comparing Various Automatic Speaker Recognition Approaches", ETC Conference, Timişoara, pp. 281-296, Scientific Bulletin-"Politehnica" Timişoara University, Tom 49(63) Fasc. 1, 2004
 • Burlui V., Teodorescu H.N., Cotuţiu S., Sakka E.: "Analysis and automatic classification of oclusal sounds in dentistry" in vol. IEEE Engineering in Medicine & Biology 10th Int. Conference, (IEEE), 1988, pp. 1895-1896
 • Burlui V., Teodorescu H.N., Morăraşu C.S.: "La fonction phonatoire chez l'edente total. Analyse en frequence. Les Cahiers de Prothese (France)", No 88, Decembre 1994, pp. 63-68 [In French]
 • Burlui, V., Morăraşu, C.S., Teodorescu, H.N.: "Les bruits occlusaux chez l'edente total appareille (In French). Les Cahiers de Prothese (France)", no. 102, June 1998, pp. 15-21
 • Burlui, V., Teodorescu, H.N., Luchian, Aurelia, Cotuţiu, S.: "Gnatosonia în diagnosticul şi prevenirea malocluziilor" - "Compte redu des travaux scientifiques de stomatologie infantile."-Tom.X Cluj-Napoca, 1987, pp. 324-327
 • Burlui, V., Teodorescu, H.N., Morăraşu, C.: "La fonction phonètique chez l'édenté total"- Rev. "Les Cahiers de Proth#232;se", Paris, Franţa, Nr. 88, 1994, p. 63-68
 • Burlui, V., Teodorescu, H.N., Morăraşu, Cătălina: "Analiza în frecvenţă gnatoprotetică" - Sesiunea jubiliară "30 de ani de învăţământ stomatologic ieşean", l.III.1996
 • Burlui, V., Teodorescu, H.N., Morăraşu, Cătălina: "Zgomotele ocluzale la edentatul total protezat" - Sesiunea de comunicări, Universitatea "Ovidius" Constanţa, Aprilie 1995
 • Carioca Vito J., Joao C. Chouriço, Rui Gaibino, Giurgiu Mircea, "OCTOPUS: A Technological Model for Online Resource Centre in Environmental Education", Proc. of International Conf. on Computer Aided Learning in Engineering Education CALIE04, Grenoble, France, 16-18 February 2004, pp. 167-172.
 • Carioca Vito, Giurgiu Mircea, Joao Chouriço, Aldo Passarinho, Rui Gaibino, "OCTOPUS Project-from alfa to beta version of the prototype", Proc of EVOLUTIC 2003, Primero Encontro Iberico de Tecnologias da Informaçao "Practica com Tecnologia em Ambiente Educativo", Beja, 27-28 January 2003, on CD ISBN 972-95970-1-4
 • Carioca Vito, Giurgiu Mircea, Rui Gaibino, Aldo Passarinho, "OCTOPUS-Transnational On-Line Resource Centre, a Proposal in the Domain of Environmental Education", Proceedings of the 2002 EDEN Conference, 16-19 May 2002, Granada, Spain, pp.488-494, ISBN 83-87091-32-4
 • Carioca Vito, Joao Chouriço, Giurgiu Mircea, Rui Gaibino, Antonio Medina, "A Technological Architecture for Octopus online Resource Centre and Self-Learning Sequences in Environment Education", Proc. of International Conference on Technology Enhanced Learning TEL03, University of Milano, 20-21 November 2003, ISSN: 1721-9477
 • Carioca Vito, Rui Gaibino, Antonio Medina, Tiberio Feliz Murias, Giurgiu Mircea, Joao Carlos Chourico, Luis Santos, George Vavizos, "OCTOPUS-An Approach for Transnational Resource Centre", Acta Tehnica Napocensis-Electronics and Telecommunications ISSN 1221-6542, Vol.43, No.2, 2002, pag.50-51
 • Costin, M., Barbu, T., Grichnik, A.: "Automatic Speaker Recognition Decision Tools" Fuzzy Systems & Artificial Intelligence, FSAI Vol.10, Nr. 2, pp. 79-94, 2004
 • Costin, M., Barbu, T.: "Tips on Automatic Speaker Recognition, New Decision Tools", ECIT 2004, Iaşi, România, 19-22 July 2004
 • Costin, M., D. Gâlea, "Decision and Evaluation in Speaker Recognition Connectionist Attempts: New Methods and Trials", published in Polytechnic Institute Review 2005; (sustained in International Symposium on Automation Control and Computer Science CD-SACCS 2004)
 • Costin, M., Grichnik, A., Zbancioc, M.: "Tips on Speaker Recognition by Autoregressive Parameters and Connectionist Methods", International SCS (IEEE) Conference, IEEE Proceedings, Vol. 1, 03EX720, pp. 169-172, ISBN 0-7803-7979-9, Iaşi, România, 2003
 • Costin, M., Zbancioc, M., Ciobanu, A., Cr. Berger Vachon: "Some Attempts in Improving Cochlear Implanted Patients Performances: Modeling and Automatic Methods", Ninth International Conference IPMU2002-Information Processing and Management of Uncertainty in Knowledge-based Systems, pp. 711-718, Vol. II, France, Annecy, 2002
 • Costin, M., Zbancioc, M.: "Improving Cochlear Implant Performances by MFCC Technique", International IEEE SCS Conference, Proceedings, Vol. 1, 03EX720, ISBN 0-7803-7979-9, pp. 449-452, Iaşi, România, 2003
 • Costin, M., Zbancioc, M.: "Hints about Some Basic Indispensable Elements in Speech Recognition and Reconstruction", Computer Science Journal of Moldova, v.10, n.2., pp.169-183, 2002
 • Costin, M., Zbancioc, M.: "Linguistic Expert System for Syllable Decomposition in Order to Establish the Accent for Speech Processing", ECIT Conference, Iaşi, România, 2000
 • Cristea Dan, Dumitru Todoroi, Dan Tufiş, Computational Linguistic: "Romanian Language-One of the European Community Languages", Proc. of the Intern. Sc. Seminar "Strategies and Modalities for Romania and Moldova' European Integration", 28-29 Sept. 2000, V.2, ASEM, Chişinău, pp.276-280
 • Cristea Dan, Ide Nancy, Marcu Daniel, and Tablan Mihai-Valentin: "Discourse Structure and Co-Reference: An Empirical Study", in Proceedings of the 18th International Conference on Computational Linguistics COLING'2000, Luxembourg, July 31-August 4, 2000. An earlier version of this paper was presented at The 37th Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics - ACL'99 Workshop on the Relation Between Discourse Structure and Reference, Maryland, June 1999
 • Cristea Dan, "A computational insight into Semantic Syntax. The Nijmegen Report. Research report", Nijmegen University, 1993
 • Cristea Dan, "Issues of Natural Language Processing: Applications to Automatic Accessing Databases" (in Romanian: "Probleme de analiza limbajului natural: Aplicaţii în accesul la baze de date"). Ph.D. thesis, University Politehnica Bucureşti, July 1994
 • Cristea Dan, "The Classification Language MICH, Research Report", LIMSI-CNRS, Universite Paris-Sud, Orsay, 1994
 • Cristea Dan, "The generation of Romanian Morphology. Research Report", University of Edinburgh, 1993
 • Cristea, D., Teodorescu, H.-N., Tufiş, D. (2004): "Student Projects in Language and Speech Technology", In Proceedings of the LREC 2004 Workshop on CL Learning, Lisbon, Portugal
 • Cristea, D.: "Resurse lingvistice şi tehnologii ale limbajului natural. Cazul limbii române", în Prelegeri Academice, Academia Română-Filiala Iaşi, vol. III, nr. 3, Iaşi, România, 2005, ISSN 1583-4514
 • Giurgiu M., "Coordonare tehnologică şi editare CD pentru materialele în format electronic": 1)Luis Lizama-"Basics of Internet", 2)Manolis Chrisostalis, Guido Scagno-"IT Basics", 3)Pierro Cavigliasso, Simona Coscia-"Moulds for plastic materials" (materiale realizate în proiect Leonardo da Vinci "Concorde", coordonat de UTCN)
 • Giurgiu M., "Competencies in virtual collaboration applied for students' online project management under industry conditions-the case of POOL", Proc of 3rd Balkan Region Conference on Engineering Education, 12-15 September 2005, Sibiu, România, pp.38-41, ISBN: 973-739-147-0
 • Giurgiu M., "HTML Interactiv-Competente în crearea paginilor Web", Editura Risoprint, Cluj-Napoca, România, 2003 (110 pag), ISBN: 973-656-413-4, (disponibilă şi în format electronic: pe CD şi la adresa www.concorde.utcluj.ro)
 • Giurgiu M., D. Treichel, "SMECTRA-An European network for online counselling on the application of new media in enterprise training", Proc of 3rd Balkan Region Conference on Engineering Education, 12-15 September 2005, Sibiu, România, pp.42-44, ISBN: 973-739-147-0
 • Giurgiu Mircea, "Platforma de e-Learning CONCORDE şi materiale educaţionale pentru învăţământ la distanţă", Conferinţa Naţională de Învăţământ Virtual, Bucureşti, România, 26-26 Octombrie 2003, pp. 35-40, ISBN:973-575-822-9
 • Giurgiu Mircea, "Proiectul OCTOPUS: soluţie pentru implementarea unui centru cu resurse educaţionale on-line", Conferinţa Naţională de învăţământ Virtual, Bucureşti, România, 26-26 Octombrie 2003, pp. 41-46, ISBN 973-575-822-9
 • Giurgiu Mircea (editor), "Acquisition of Complementary Competencies through Open and Distance Education-Vol.1. Training Needs Analysis" (în limba engleză), Editura Risoprint, Cluj-Napoca, România, 2002, ISBN 973-656-167-4 (127 pagini)
 • Giurgiu Mircea (Editor), Autor: Daniel Socaciu, "Introducere în programarea ASP", Editura Risoprint, Cluj-Napoca, România, 2003 (68 pag), ISBN 973-656-449-5, (disponibilă şi în format electronic: pe CD şi la adresa www.concorde.utcluj.ro)
 • Giurgiu Mircea (Editor), Autori: Florin Lungu, Laura Bacali, Sorin Suteu, "Competente în afaceri", Editura Risoprint, Cluj-Napoca, România, 2003 (187 pag), ISBN 973-656-452-5, (disponibilă şi în format electronic: pe CD şi la adresa www.concorde.utcluj.ro)
 • Giurgiu Mircea, Peterffy Botond, "Microcontroller-based Flexible System Connected on the Telephone Line for Remote Monitoring and Control", Proc. of International IEEE Conference Communications 2004, Bucharest, România, 3-5 June 2004, pp. 185-188, ISBN 973-640-036-0
 • Giurgiu Mircea, Simona Coscia, "Multimedia Materials for Acquisition of Complementary Competencies through Open and Distance Learning in CONCORDE Project", Proc of EVOLUTIC 2003, Primero Encontro Iberico de Tecnologias da InformaŁao "Practica com Tecnologia em Ambiente Educativo", Beja, Portugal, 27-28 Jan 2003, on CD ISBN 972-95970-1-4
 • Giurgiu Mircea, Vito Carioca, "Creation of on-line Resources and Associated e-Learning Sequences for Environmental Education in OCTOPUS Project", Proc. of 2nd Balkan Region Conference on Engineering Education, Sibiu, România, 16-19 September 2003, pp. 145-148, ISBN 973-651-673-3
 • Giurgiu Mircea, "On the Use of Neural Networks for Automatic Vowel Recognition", Proc. of International IEEE Industrial Automation and Control Conf., May 22-27, 1995, Taipei, Taiwan, pag.479-484, ISBN 0-7803-2645-8, Indexat în baza de date internaţională: http://ieeexplore.ieee.org/xpl/abs_free.jsp?arNumber=527606 şi citare conform cu http://ieeexplore.ieee.org/xpl/freeabs_all.jsp?arnumber=1414358
 • Giurgiu Mircea, "An Approach for Statistical Analysis of Temporal Features of Spoken Units through a Continuous Speech Recognition System in Romanian", Proc. of Modern Technologies in the XXI Century, Technical Military Academy, Bucharest, 2003, CD-ISBN 973-640-012-3
 • Giurgiu Mircea, "Compresia datelor Audio în Aplicaţii Multimedia", Cluj-Napoca Risoprint Publishers, 2003, ISBN 973-656-451-7 (disponibilă şi în format electronic: pe CD şi la adresa www.concorde.utcluj.ro)
 • Giurgiu Mircea, "Dezvoltarea Competenţelor Complementare prin Învăţământ la Distanţă pe Platforme Electronice în Proiectul CONCORDE", Proc. of Conference "Tehnologii Educaţionale pe Platforme Electronice în Învăţământul Ingineresc Românesc" (on CD), Bucharest 9-10 May, 2003, ISBN 973-8165-44-X
 • Giurgiu Mircea, "Experimental Information Retrieval System based on Romanian Continuous Speech Recognition", Proc. of 2nd Conference on "Speech Technology and Human-Computer Dialogue", 10-11 April, Romanian Academy of Sciences, Bucharest, 2003, pp161-166, ISBN 973-27-0963-4
 • Giurgiu Mircea, "ICT Competences Acquisition using the Concorde e-Learning Platform", Proc. of International Conference on Computers and Communications ICCC 2004, 27-29 May 2004, Oradea, România, pp. 176-180, ISBN 973-613-542-x
 • Giurgiu Mircea, "Introducere în Tehnologiile XML", Editura Risoprint, Cluj-Napoca, România, 2003 (108 pag), ISBN 973-656-416-9, (disponibilă şi în format electronic: pe CD şi la adresa www.concorde.utcluj.ro)
 • Giurgiu Mircea, "On the use of Semicontinuous Hidden Markov Models for Speech Recognition", Proc. of 2nd Conference on "Speech Technology and Human-Computer Dialogue", 10-11 April, Romanian Academy of Sciences, Bucharest, 2003, pp 187-192, ISBN 973-27-0963-4
 • Giurgiu Mircea, "Programarea Calculatoarelor în Limbajul C", Editura Risoprint, Cluj-Napoca, România,2003, ISBN 973-656-417-7, (disponibilă şi în format electronic: pe CD şi la adresa www.concorde.utcluj.ro)
 • Giurgiu Mircea, "Romanian Speech Enabled Human Computer Interaction System Applied for Information Retrieval", Proc. of International IEEE Conference on Intelligent Engineering Systems, INES 2004, Cluj-Napoca, România, 19-21 September 2004, pp. 535-538, ISBN 973-662-120-0
 • Giurgiu Mircea, "Technical Solutions for online Educational Services in Octopus Resource Centre", Proc. of International Conference on Computers and Communications ICCC 2004, 27-29 May 2004, Oradea, România, pp. 167-175, ISBN 973-613-542-x
 • Giurgiu Mircea, "Wavelet Analysis and Teager Energy Operator Applied for Speech Recognition in Noisy Environments", Proc. of International IEEE Conference Communications 2004, Bucharest, 3-5 June 2004, pp. 181-184, ISBN 973-640-036-0
 • Giurgiu Mircea, "A Romanian Continuous Speech Recognition System Applied for Information Retrieval from Databases", Proc. of the Open Seminar in Acoustics organized by Polish Phonetic Association, Szczyrk, Poland, 23-27 September, 2003, pag. 30-35, ISBN 83-7464-020-0
 • Giurgiu Mircea, "A Web-based e-Learning and Content Management Platform for Acquisition of Competencies in the Concorde Project", Proc. of International Conference on Technology Enhanced Learning TEL03, Ed. Hugony Editore, Milano, 20-21 November 2003, ISSN 1721-9477
 • Giurgiu Mircea, "An Analysis of Technological and Pedagogical Issues Related with Internet-based Learning", in volume "Acquisition of Complementary Competencies through Open and Distance Education-Vol.1. Training Needs Analysis" (în limba engleză), Editura Risoprint, Cluj-Napoca, România, 2002, ISBN 973-656-167-4, pag. 39-50
 • Giurgiu Mircea, "An Approach for Churn Prediction in Mobile Telecommunications", Proceedings of MOST (Mobile Open Society through Wireless Telecommunication) Conference, 7-8 October 2002, Warsaw, Poland, pp. 40, ISBN 83-87091-32-4
 • Giurgiu Mircea, "An Introduction to the Leonardo da Vinci Pilot Project-Acquisition of Complementary Competencies through Open and Distance Education", in volume "Acquisition of Complementary Competencies through Open" and "Distance Education"-Vol.1. Training Needs Analysis (în limba engleză), Editura Risoprint, Cluj-Napoca, România, 2002, ISBN 973-656-167-4, pag. 7-16
 • Giurgiu Mircea, "Application of web-based Technologies for Competences Acquisition through Informal Learning-CONCORDE Project Approach", Proc. of 2nd Balkan Region Conference on Engineering Education, Sibiu, Romania, 16-19 September 2003, pp. 190-193, ISBN 973-651-673-3
 • Giurgiu Mircea, "CONCORDE: An online Content Management System for Acquisition of Complementary Competencies", Proc. of International Conference on Advanced Tools for e-Learning in the Environmental Education, Naples, Italy, 12-13 February 2004, pp.49-53
 • Giurgiu Mircea, "Discriminative Training of Hidden Markov Models used for Speech Recognition through Maximization of Mutual Information", Proc. Of Modern Technologies in the XXI Century, Technical Military Academy, Bucharest, Romania, 6-7 November 2003, CD-ISBN 973-640-012-3
 • Giurgiu Mircea, "Information Retrieval System based on Romanian Continuous Speech Recognition", Proc. of 2003 IEEE International Conference on Systems, Man & Cybernetics (SMCC'03), Hyatt Regency, Washington D.C., October 5-8, 2003, Vol.2, pag. 1104-1109, (ISSN 1062-922X, ISBN 0-7803-7952-7), Indexare în baza de date internaţională: http://ieeexplore.ieee.org/xpl/abs_free.jsp?arNumber=1244559, ieeexplore.ieee.org/iel5/ 8811/27880/01244559.pdf?arnumber=1244559
 • Giurgiu Mircea, "Maximization of Mutual Information for Training Hidden Markov Models in Speech Recognition", Third COST #276 Workshop on Information and Knowlwdge Management for Intelligent Media Communications, 11-12 October, 2002, Budapest (http://cyberspace.mht.bme.hu/cost/cost276/Home.htm)
 • Giurgiu Mircea, "New Skills Acquisition on the e-Learning Platform of Concorde Project", Proc. of International Conf. on Computer Aided Learning in Engineering Education CALIE04, Grenoble, France, 16-18 February 2004, pp. 263-264
 • Giurgiu Mircea, "Results on Speech Recognition using Semicontinuous Hidden Markov Models", Proc. of the Open Seminar in Acoustics organized by Polish Phonetic Association, Szczyrk, Poland, 23-27 september, 2003, pag. 36-39, ISBN 83-7464-020-0
 • Giurgiu Mircea, Claudiu Mada, "SQL Server 7.0-Competenţe în utilizarea bazelor de date", Editura Risoprint, Cluj-Napoca, România, 2003 (356 pag), ISBN 973-656-450-9, (disponibilă şi în format electronic: pe CD şi la adresa www.concorde.utcluj.ro)
 • Giurgiu Mircea, Louise Heaney, Manolis Chrisostalis, Piero Cavigliasso, Luis Lizama, "A Survey of Training Needs as Complementary Competencies Acquired through Open and Distance Education", The Second Research Workshop of EDEN: Research and Policy in Open and Distance Learning, University of Hildesheim, 21-23 March, 2002, ISBN 9634205933
 • Giurgiu Mircea, Lynn Connaughton, Luis Lizama, Manolis Chrisostalis, Simona Coscia, Dana Benea, Daniel Don, "CONCORDE-Vocational training Through Open and Distance Education", Acta Tehnica Napocensis-Electronics and Telecommunications ISSN 1221-6542, Vol.43, No.2, 2002, pag.47-49
 • Giurgiu Mircea, Mihai Sabau, "Ghid Interactiv VBScript", Editura Risoprint, Cluj-Napoca, România, 2003 (68 pag), ISBN 973-656-415-0, (disponibilă îi în format electronic: pe CD şi la adresa www.concorde.utcluj.ro)
 • Giurgiu Mircea, Mihai Vlad, Silviu Simbotelecan, Luis Lizama, Lynn Connaughton, Piero Cavigliasso, Manolis Chrisostalis, "Recent Achievements in CONCORDE Project on Vocational e-Learning", Proceedings of 3rd European Conference on e-Activities E-COMM-LINE, 26-27 September, 2002, Bucharest, Romania, pp. 322-326; ISBN 973-0-02750
 • Giurgiu Mircea, Nikos Bogonikolos, Luis Lizama, "Training Materials and the Pedagogical Model Implemented on the 'Concorde' Web Platform for Open and Distance Education", Acta Tehnica Napocensis-Electronics and Telecommunications ISSN 1221-6542, Vol.45, No.1, 2004, pag. 81-83
 • Giurgiu Mircea, Radu Goran, "Bazele Programării în JavaScript", Editura Risoprint, Cluj-Napoca, România, 2003 (89 pag), ISBN 973-656-414-2, (disponibilă şi în format electronic: pe CD şi la adresa www.concorde.utcluj.ro)
 • Giurgiu Mircea, Vito Carioca, "On-line Resources and Training Materials in Alfa Version of Octopus Project", Acta Tehnica Napocensis-Electronics and Telecommunications ISSN 1221-6542, Vol.45, No.1, 2004, pag. 84-86
 • Giurgiu Mircea, Vito Carioca, Joao C. Chouriço, "OCTOPUS: Platforma cu Resuurse Educaţionale în Internet", Proc. of Conference "Tehnologii Educaţionale pe Platforme Electronice în Învăÿământul Ingineresc Românesc" (on CD), Bucharest , România, 9-10 May, 2003, ISBN 973-8165-44-X
 • Giurgiu Mircea, Vito Carioca, Rui Gaibino, Antonio Medina, Tiberio Murias, Joao C Chouriço, Frederic Bendali, "Creation of On-Line Resources for Environmental Education in OCTOPUS Project", Proceedings of 3rd European Conference on e-Activities E-COMM-LINE, 26-27 September, 2002, Bucharest, Romania, pp. 327-331, ISBN 973-0-02750
 • Grigoraş Fl., Apopei V., Jitcă D., Teodorescu H. N., "Conclusions from a Research on Soft-Computing Rule-Based Speech Synthesis for Romanian Language", ECIT2000-European Conference on Intelligent Technologies, Technical University "Gh. Asachi" Iaşi, 25-28 September 2000, Conference Proceedings, Coda Press
 • Grigoraş Fl., Kandel A., Apopei V., Teodorescu H. N., Jitcă D., "Speech Synthesis Based on a Fuzzy Rule Base", ECIT2000-European Conference on Intelligent Technologies, Technical University "Gh. Asachi" Iaşi, 25-28 September 2000, Conference Proceedings, Coda Press
 • Grigoraş Fl., Teodorescu, H.-N., Apopei, V., "Nonlinear Analysis and Synthesis of Speech. Studies in Informatics and Control", vol. 7, no. 1, March 1998, pp. 57-72
 • Jitcă D., Apopei V., Grigoraş F., "Text to Speech" System for Romanian Language, based on Formantic Synthesis, Iaşi, Academic Days' Symp., Oct. 5-7 2001, Iaşi, Românian Academy, Iaşi Branch
 • Jitcă D., Apopei V., Grigoraş F., "Text-to-Speech System for Romanian Language based on Formantic Synthesis", in CD-ROM Proc. ECIT2002 (European Conference on Intelligent Technologies), Iaşi, România, 2002
 • Jitcă D., Apopei V., Grigoras Fl., "An ANN-Based Method to Improve the Phonetic Transcription Module of a TtS System for the Romanian Language", in CD-ROM Proc. ECIT 2002 (European Conference on Intelligent Technologies), Iasi, România, 2002
 • Jitcă D., Apopei V., "Conclusions on Analysis and Synthesis of Large Semivocalic Formantic Transitions", SCS 2003 (Signal, Circuits and System 2003), Iulie, Iaşi, 2003
 • Jitcă, D., Apopei, Vasile, Teodorescu, Horia Nicolai, Grigoraş, Florin, ,i>"Soft Computing-Based Speech Analysis and Synthesis for the Romanian Language", Memoriile Secţiilor Ştiinţifice ale Academiei Române, t. XXIII (2000), pp. 203-230
 • Jitcă, D., Teodorescu, Horia Nicolai, Apopei, Vasile, Grigoraş, Florin, "Improved Speech Synthesis Using Fuzzy Methods", Int. J. Speech Technology (Kluwer), September 2002, Volume 5, Issue 3, pp. 227-235
 • Lăzăroiu Aurelian, Lăzăroiu C., "Generatoare de zgomot-analogice şi digitale, în 'Radio'", nr. 8, p. 13-15; nr. 9, p. 23-25
 • Lăzăroiu Aurelian, Lăzăroiu C., "Generator complex de sunet, în 'Radio-Român'", nr. 3-4, p. 16-20
 • Lăzăroiu Aurelian, "Synthétiseur de parole destiné aux recherches en phonétique", în RRL XVIII, 6, p. 551-564
 • Mărdărescu, Maria, "Semioclusiva prepalatală [t*]. Observaţii bazate pe sinteză", în FD VIII, p. 121-128
 • Mărdărescu, Maria, "Sinteza africatelor româneşti. Observaţii pe baza testelor de audiţie", în FD X, p. 7-18
 • Mărdărescu-Teodorescu Maria, Lăzăroiu, Aurelian, "Consoanele fricative din limba română literară. Analiza computerizată a parametrilor acustici: durata si nivelul", în FD XVIII, p. 63-92
 • Mărdărescu-Teodorescu Maria, Lăzăroiu, Aurelian, "Consoanele fricative din limba română literară: spectrul zgomotului de fricţiune. Analiza computerizată", în FD XIX, p. 211-223
 • Mărdărescu-Teodorescu Maria, Lăzăroiu, Aurelian, "Importanţa benzilor de zgomot în percepţia fricativelor în limba română", în FD XVI, p. 47-73
 • Mărdărescu-Teodorescu, Maria, Lăzăroiu, Aurelian, "Sinteza consoanelor fricative din limba română. Fonetică şi Dialectologie XX-XXI", 2001-2002, p. 213
 • Maria Luisa Lecumberri, John Maidment, Martin Cooke, Anders Eriksson, Giurgiu Mircea, "A Web-based Transcription Tool", Proceedings of International Phonetic Congress, Barcelona, 4-6 August 2003, pp.981-984, ISBN 1-876346-48-5, http://www.wtt.org.uk/
 • Marin, Maria, "Despre particula -te- (-te) în limba română. Fonetică şi Dialectologie XX-XXI", 2001-2002, p. 205
 • D. Micuşa, D. Todoroi, "Sisteme adaptabile. Proprietăţi lingvistice şi de sistem", Simp. Internaţional "Integrarea europeană şi competivitatea economică", 23-24 Septembrie 2004, Vol. II, Chişinău 2004, p. 221-223
 • D. Micuşa, N. Drucioc, D. Todoroi, "From the OS-shell to the Multimedia-NLP Communications", Proc. Int. Symp. of Economic Informatics: IE'97, Bucharest, Romania,pp. 362-367, 7-10 May 1997 (Eng.)
 • D. Micuşa, D. Todoroi, "Natural language processing at the transition to a full information society initial development phase", Part 1, "Studii şi cercetări economice", Vol. XXX. Lucrări prezentate la Sesiunea jubiliară de comunicări ştiinţifice: "Creştere economică, dezvoltare, progres", Cluj-Napoca, România, 2001, pp. 1396-1413
 • D. Micuşa, D. Todoroi, "Natural language processing at the transition to a full information society initial development phase", Part 2, "Studii şi cercetări economice", Vol. XXX. Lucrări prezentate la Sesiunea jubiliară de comunicări ştiinţifice: "Creştere economică, dezvoltare, progres", Cluj-Napoca, România, 2001, pp. 1414-1427
 • Murias Tiberio Feliz, Giurgiu Mircea, "An Analysis of Discussion Forum as a Resource of New Educational Appliactions using Web-based Technologies", Proc of International Conference EDU-WORLD 2004, 27-30 May 2004, Piteşti, pag.76-79, ISBN 973-690248-X
 • Neagoe, Victorela, "Arhaism şi inovaţie în lexicul graiurilor româneşti insulare din estul Ucrainei. Fonetică şi Dialectologie XX-XXI", 2001-2002, p. 225
 • Neiescu, Petru, "Un adevăr 'uitat' (din istoria Atlasului lingvistic român pe regiuni)", DACOROMÂNIA serie nouă, VII-VIII, 2002-2003. pp. 287-291
 • Penişoară, Ion, "Unele aspecte dialectale în entopica dobrogeană", DACOROMÂNIA serie nouă, VII-VIII, 2002-003. p. 193
 • Purdela Sitaru, Maria, Vasiluţă, Livia, "Tratamentul particulei germane ge- în unele împrumuturi româneşti", DACOROMÂNIA serie nouă, VII-VIII, 2002-2003, p. 245
 • Rodriguez, Wladimir, Teodorescu, Horia-Nicolai, Grigoraş, Florian, Kandel, Abraham, Bunke, Horst, "A Fuzzy Information Space Approach to Speech Signal Non-Linear Analysis", International Journal of Intelligent Systems (Wiley), vol. 15, no. 4, April 2000
 • Rosetti, Al., Lăzăroiu, Aurelian, "Introducere în fonetică", Bucureşti, 1982
 • Saramandu, Nicolae, "Torna, torna, fratre", Fonetică şi Dialectologie XX-XXI, 2001-2002, p. 233
 • Spătaru, Ştefan, Todoroi, Dumitru, "Distance Education Via Internet, Multimedia and modern System Environment", Proc. of the Intern. Sc. Seminar "Strategies and Modalities for Romania and Moldova' European Integration", 28-29 Septembrie 2000, V.2, ASEM, Chişinău, pp. 307-312
 • Stamou, S., Oflazer, K., Pala, K., Christoudoulakis, D., Cristea, D., Tufiş, D., Koeva, S., Totkov, G., Dutoit, D., Grigoriadou, M. (2002), "BALKANET A Multilingual Semantic Network for the Balkan Languages, in Proceedings of the International Wordnet Conference", 21-25 January 2002, Mysore, India
 • Teaha, Teofil, "Din lexicul latin moştenit în graiurile româneşti actuale (I)", Fonetică şi Dialectologie XX-XXI, 2001-2002, p. 253
 • H.-N. Teodorescu, M. Zbancioc, "Dynamic of Fuzzy Mofels for Market Players. The Three Companies Case", trimisă spre publicare la revista FS&AI.-Fuzzy Systems&Artificial Intelligence
 • Teodorescu H.N. et al, "Fuzzy models in speech analysis and medical application", in Book of Summaries Int. Conf "Modelling and Simulation", Istanbul, Turkey, July 1988, vol. 1, p. 162 (Summary)
 • Teodorescu H.N., Apopei V., Grigoraş Fl., Jitcă D., Roman M., Bejinariu S., Turculeţ Al., "Research on Romanian Phonetics and Phonology, applied to Romanian Regional Linguistic Atlases", Romanian Academy Grant, Bucharest, 2000
 • Teodorescu, H.-N., Brânzilă, C.B., "Analysis of the Dynamics of the Words in the Romanian and English Languages", CD-Proc. ATM2003 6-7 Nov. 2003, pp. 239-246
 • Teodorescu, H.-N., Burlui, V., Leca, P., "Gnathosonic analyser" - Rev. "Medical Biological Engineering Computing", 1988, p. 429-431
 • Teodorescu, H.-N., Fl. Grigoraş, "Nonlinear Techniques in Speech Signal Analysis", Proc. International Conference on Intelligent Technologies in Human-Related Sciences, ITHURS'96. July 5-7, 1996, Leon, Spain. Vol. 2, pp. 293-298
 • Teodorescu, H.-N., Grigoraş, Fl., Apopei, V., "Nonlinear processes in speech production", Int. J. Chaos Theory and Applications, vol. 2, no. 2 (1997), pp. 35-52
 • Teodorescu, H.-N., "A proposed theory in prosody generation and perception: the multi-dimensional contextual integration principle of prosody", Proc. The 3rd Conference on Speech Technology and Human-Computer Dialogue "SpeD 2005", Cluj-Napoca, România,May 13-14, 2005, C. Burileanu (Coordinator), Trends in Speech Technology, Editura Academiei Române, Bucureş, România, 2005, ISBN 973-27-1178-7, pp. 109-118
 • Todoroi, D., Covalenco, I., Caun, I., Jucan, T., Delimarschi, B., Gadilica, T., "The Computer Aided Education Systems", ASEM Press, Chişinău, 1997. - 70 p. (Rom.)
 • Todoroi, D., Micusa, D., Clocotici, V., Pereteatcu, S., Bordeianu, V., Grigoraş, C., Creţu, S., Linga, I., Spătaru, S., "Natural Language Processing: IEE-2000 Project", Proc. of the Intern. Sc. Seminar "Strategies and Modalities for Romania and Moldova' European Integration", 28-29 Sept. 2000, V.2, ASEM, Chisinau, pp.281-285
 • Todoroi, D., Micusa, D., Gadilica, T., Gheorghişteanu, I., Covalencu, I., Linga, I., Drucioc, N., "Transition To A Full Information Society: Initial Period for the USA, Romania, and the Republic of Moldova", Proc. of the Conf. "Economics Terminoligy and Languages", Chişinău, ASEM, January 17, 1999, pp. 88-106
 • Todoroi, D., Micusa, D., Nechita, E., "Informatics Bases. (Teaching Aids)", Ed. ASEM, Chişinău 2005, 301 pages (Eng.)
 • Todoroi, D., Micusa, D., Spataru, S., Andronatiev, V., Todoroi, Z., Donici, S., ,i>"Data Bases and Communication Tools. Multimedia Communications .(Teaching Aids)", Ed. ASEM, Chişinău 2004, 301 pages (Eng.)
 • Todoroi, D., Micusa, D., "Sisteme adaptabile. Definitii. Moltilingvibilitatea", Simp. International "Integrarea europeana si competivitatea economica", 23-24 Septembrie 2004, Vol. II, Chişinău 2004, p. 217-220
 • Todoroi, D., Nazem, S., Jucan, T., Micusha, D., "Transition To A Full Information Society: Stage Development", Working Paper No. 98-2, UNO, Omaha, USA, March 1998.- 38 p.
 • Todoroi, D., Nazem, S., Marin, A., Micusha, D., "The Information Revolution Yet to Happen: Information, Software, Adaptability, Economics", No.2/1999, May, 1999, pp. 111-130
 • Todoroi, D., Todoroi, Z., Micusa, D., "Procesarea limbajului natural în baza limbii computerizate române", "România şi Republica Moldova: Problemele competitivităţii al economiilor naţionale. Posibilităţi de valorificare pe piaţa internă, europeană şi internaţională", Bucureşti, România, INCE, 2004, p. 369-375
 • Todoroi, D., "Computer Science. The Adaptable Programming. The Basic Conceptions", ASEM Press, Chişinău, 1992. - 76 p. (Eng.)
 • Todoroi, Dumitru N., Micusa, Diana, Todoroi, Zinaida, Linga, I., Covalenco, I., Objelean, N., Spătaru, S., Lungu, S., Turcanu, V., Cozlov, E., Ambrozii, N., Slobodeanu, V., Coseru, I., Suruceanu, C., "Dicţionarele multimedia ale limbii române. Secvenţe de implementări şi experimentări", "Limba Română în Societatea Informaţională-Societatea Cunoaşterii", Ed. Expert, Academia Română, Bucureşti, Decembrie 2002, p. 401-421
 • Todoroi, Dumitru N., Todoroi, Zinaida, Micusa, Diana, "Romanian Computerized Language-One of the European Community Languages", Proceedings of the 26th Annual Congress of the American Romanian Academy of Arts and Sciences (ARA), Montreal, Quebec, Canada, July 25-29, 2001, pp. 133-137 (Rom)
 • Todoroi, Dumitru, Cristea, Dan, Tufiş, Dan, Todoroi, Zinaida, "Limba Română-Limba comunităţii europene", (LR - LCE - 2000), Economica, Nr. 1(44)/2003, p. 99-105
 • Todoroi, Dumitru, Micusa, Diana, Todoroi, Zinaida, "Adaptable Languages and Systems Properties", Proc. of the 7th Int. Conf. On informatics in Economy "Information&Knowledge Age", Bucharest, May 19-21, 2005, pp. 349-355
 • Todoroi, Dumitru, Todoroi, Zinaida, Micusa, Diana, "Procesarea limbajului natural al limbii computerizate române, Afaceri electronice. Teoria si practica", Editura ASEM, Chisinau, 2001, p. 361-368
 • Todoroi, Dumitru, Todoroi, Zinaida, "Dicţionarele Multimedia ale limbii computerizate Române pentru E-Societatea Europeană", Proc. of the Intern. Conf. "Globalisation And University' Economic Education", Vol. II, October 24-27, 2002, Iasi, Romania, pp. 233-250
 • Todoroi, Dumitru, "IEE-2000 Project: Natural Language Processing Initialization", Proc. Intern. Symp. "European Excellence in Business Studies Student's Education", ECONOMICS, Bucharest, 2000, pp. 328-334
 • Todoroi, Dumitru, "Sisteme adaptabile. Facilităţi lingvistice şi de sistem", Analele ASEM, Ediţia a III-a, 2005, p. 186-196
 • Todoroi, Dumitru, ,i>"Sisteme de informatizare şi dezvoltare a societăţii secolului XXI", Culegerea "Programul Fulbright în Moldova", Chişinău, April 17, 2003, p. 199-207
 • Todoroi, Dumitru, "The Computerized Romanian Natural Language Processing Development-Projects-Perspectives, Information Society", The Proceedings of the 5th International Symposium on Economic Informatics, May 2001, Ed. Economica, Bucharest 10-13 May 2001, pp. 927-935
 • Todoroi, Nicoleta, Todoroi, Zinaida, Todoroi, Dumitru, "Complexity Degrees of Illustrated Encyclopaedic Dictionary Multimedia", Proceedings of the Int. Symp. "Inovative Applications of Information Technologies in Business and Management", October 22-23, 2004, Iaşi, România, pp. 23-27
 • Tufiş, D., Cristea, D., "Methodological issues in building the Romanian Wordnet and consistency checks in Balkanet", In Proceedings of the Workshop on Wordnet Structures and Standardization, and how these affect Wordnet Applications and Evaluation, workshop in conjunction with The Third International Conference on Language Resources and Evaluation, LREC-2002 28-31 May, 2002, Las Palmas, Spain, 2002
 • Tufiş, Dan, Cristea, Dan, Ciobanu, Gabriel, "QUERNAL-A Natural Language Interface To Relational Databases", In Proceedings of the 2nd National Symposium of Artificial Intelligence, Romanian Academy, Bucharest, 1985
 • Turculeţ A, Apopei V., Jitcă D., "Aspecte ale intonaţiei propoziţiilor interogative totale cu structura VO(Adj)", Anuar de Lingvistică şi Istorie Literară, Iaşi, 2005
 • Ulivi, Anca, "Diftongi descendenti în graiurile dacoromâne. Fonetică şi Dialectologie XX–XXI", 2001–2002, p. 271
 • Visan, Ruxandra, "Points of Reference in the Study of Exclamative Clauses Revue Roumaine de Linguistique", Tome L Nos 1–2 Janvier–Juin 2005, pp. 119-132
 • Voglino G. and Giurgiu, M. "An Approach for Non-linear Voice Activity Detection: data from Romanian and Italian", Proc. of IPSI 2005 Conference, 28 Apr – 1 May 2005, Costa Brava, Spain, pag.19, ISBN 86-7466-117-3
 • M. Zbancioc, "Recurent Fuzzy Economic Models-Teodorescu's Model", 4th European Conference on Intelligent Systems and Techonologies, ECIT 2006, Iaşi, România
 • M. Zbancioc, "Sisteme Fuzzy Recurente-Model Teodorescu", Simpozionul naţional "Bazele performanţei şi inventică" organizat în cadrul ""Zilele Academice Ieşene", 9 Septembrie 2006
 • Zbancioc, M., Costin, M.: "Using Neural Networks and LPCC to Improve Speech Recognition" International IEEE SCS Conference, Proceedings, Vol. 1, 03 EX 720, pp. 445 - 448, ISBN 0-7803-7979-9, Iaşi, 2003
Înapoi
   
Această pagină a fost modificată ultima oară de H.-N. Teodorescu şi M. Feraru la data de
Copyright©2006 - SRoL