Voiced Sounds of the Romanian Language
 
 SRoL Sitemap


 First page

 Romanian Language Phonetics

 Sounds archive

   Vowels
   Consonants
   Diphthongs
   Sentences
      Standard prosody
      Emotional tones
      Linguistics particularities

 Dialectal voices

   Colaboration - Prof. D. Scheianu
   RoToBi System

 Protocols

 Analysis Instruments

 References

 Other links 
If you have accidentally arrived at this page without reading and fully agreeing with the Legal Disclaimer and Copyright Notice, please click here.

Rostiri neutrale şi contrastiveProtocol de realizare

Din analiza contururilor intonaţionale a rostirilor din corpusul utilizat în lucrarea (Swerts, 2007) am constatat o dificultate a vorbitorilor din România în respectarea indicaţiilor de focalizare în cadrul rostirilor neutrale pe baza metodologiei utilizate de Swerts. Urmare au generat rostiri non-neutrale cu focus de contrast, care nu intrau în obiectivul analizei realizate în (Swerts, 2007). Aceasta se explică prin faptul că vorbitorii nativi nu asociază diferite variante intonaţionale ale rostirilor neutrale ale aceluiaşi text cu poziţiile diferite ale focusului (accentului de propoziţie), ci cu anumite contexte de discurs: e.g. , afirmaţie neutrală, afirmaţie în contextul unei contradicţii, afirmaţie emoţională, afirmaţie cu referire la un element introdus anterior la nivelul unităţii de discurs. Ca urmare, pentru a provoca astfel de rostiri am revenit cu înregistrarea unor propoziţii proprii definind cadre contextuale mult mai precise de rostire a afirmaţiei cu relaţie de contrast. De exemplu, pentru provocarea unei rostiri cu contrast între atributele de culoare din cadrul aceleiaşi propoziţii am prezentat vorbitorilor următorul context:

-Pătratul roşu atinge doar figuri de aceeaşi culoare?
-Nu, pătratul roşu atinge un cerc verde.

Pentru a provoca o rostire cu contrast între formele unor figuri geometrice am introdus întrebarea:

-Care figuri intră acum în contact?
-(Acum,) Pătratul albastru atinge cercul albastru.

Pentru a provoca o relaţie de contrast între atributele de culoare exprimate de două rostiri consecutive am legat propoziţiile printr-o conjuncţie adversativă:

-Care este diferenţa între ţintele celor două pătrate?
-Pătratul negru atinge cercul roşu în timp ce pătratul albastru atinge cercul verde.


Bibliografie
(Swerts, 2007)
Swerts, M., 2007. Contrast and accent in Dutch and Romanian. Journal of Phonetics 35, pp. 380-397

Pătratul negru atinge cercul roşu       annotation
fig. 1


Pătratul albastru atinge păatratul roşu       annotation
fig. 2


Pătratul roşu atinge un cerc verde       annotation
fig. 3


Pătratul roşu atinge cercul roşu       annotation
fig. 4


Pătratul albastru atinge cercul albastru       annotation
fig. 5


Pătratul albastru atinge pătratul roşu       annotation
fig. 6


Pătratul albastru atinge pătratul roşu       annotation
fig. 7


Pătratul albastru atinge cercul verde       annotation
fig. 8


Pătratul albastru atinge cercul verde       annotation
fig. 9


Pătratul albastru atinge cercul verde       annotation
fig. 10
   
Această pagină a fost modificată ultima oară de V. Apopei, D. Jitcă şi O. Păduraru la data de
Copyright©2006 - SRoL